Purentakiskolla tarkoitetaan muovista tehtyä, lähinnä öisin käytettävää ”hammassuojaa”, joka on nimenomaan valmistettu purennallisista lähtökohdista. Purentakiskolla voidaan suojata hampaita yöllisen narskuttelun, bruksismin, aiheuttamalta kulumiselta, rentouttaa lihaksistoa ja näin vähentää esim. päänsärkyjen esiintyvyyttä tai suojata leukaniveliä purennan aiheuttamiltarasituksilta. Purentakiskot voivat olla vähän eri tyyppisiä, riippuen hoidon tavoitteista.

Yleisin malli pitkäaikaisempaan käyttöön on nk. stabilisaatiokisko, joka tehdään tarkasti purentaan koko hampaiston alueella. Tämä sopii hyvin hampaiden suojaamiseksi kulumiselta kovilla narskuttelijoilla, epätasapainossa olevan purennan lihashaittojen vähentämiseen ja myös leukanivelongelmaisille potilaille. Toinen yleisesti käytössä oleva malli on n.k. relaksaatiokisko, jossa purenta osuu vain etuhampaiden alueelle, mikä taas tehokkaasti edesauttaa lihasten rentoutumista. Usein hoito saatetaan aloittaa tällä mallilla ja muotoilla se myöhemmin stabilisaatiokiskoksi.

Purentakiskot tehdään yleensä melko kovasta muovista, jolloin ne voidaan sovittaa tarkasti purentaan ja ne ovat myös hygienian kannalta parempia. Joskus voidaan käyttää myös hiukan joustavia muoviseoksia. Nämä voivat tietyissä tilanteissa tuntua mukavammilta käyttää, mutta ongelmana voi myös olla purenta-aktiviteetin lisääntyminen, kun hampaiden välissä on jotain mukavan pehmeää.